Organigram

PUTSE SPRINTERS vzw

Sinds 1943 - Stamnummer 00000133

vzw PUTSE SPRINTERS

Elzenstraat 16

2580 PutteVoorzitter: Filip Verscuren   


Vertegenwoordiging VZW tegenover derden  (gemeente, provincie, politie, Cycling Vlaanderen, Rode Kruis,…)

Dagelijks  algemeen bestuur VZW

Leiding & voorbereiding en organisatie wielerwedstrijden (bepalen parcours, voorinschrijving renners…)

Leiding vergaderingen


Secretaris: Pierre De Keersmaecker


Administratief  en financieel beheer VZW (bankzaken, verzekeringen, naleving VZW-reglmentering, opmaak jaarrekeningen, fiscale aangifte…)

Relaties met sportdienst & sportraad


Sportief verantwoordelijke: Chris Deckers


Bijstaan van de voorzitter in alle sportieve aspecten.

Leiding & voorbereiding en organisatie wielerwedstrijden (bepalen parcours, voorinschrijving renners…)

Leiding actieve sponsorwerving


Werkende Bestuursleden: Jef Vermeulen & René Roeyen:


Assistentie bij voorbereiding en organisatie wielerkoers

Actieve medewerking bij sponswerving

Logistieke steun  (nadar, spandoeken,programma’s en dgl.)

Publiciteit voor koersen

Vertegenwoordiging sportraad (Réné Roeyen)

Organisatie tapbeurten rommelmarkt Putte


Andere bestuursleden: Jef De Schoenmaecker, Albert Huysmans, Werner Timmermans, Willy Vekemans & Thibaut Timmermans


Actieve deelneming  vergaderingen

Medewerking bij opmaak reclamefolder koers, bij voorbereiding en organisatie koersen

Publicitaire steun voor VZW

Beheer website Putse Sprinters

Logistieke steun  (nadar, spandoeken,programma’s en dgl.)